MEDLEMSKONTINGENT 2022

Hovedstyret

Medlemskontingenten for 2022 er fakturert.

Medlemskap er et krav for å kunne delta i organisert idrett i Norge. Dette gjelder selvsagt også i Alta IF. For å kunne trene og delta aktivt på vegne av klubben  man være medlem. Dette gjelder aktive utøvere, tillitsvalgte og ansatte i klubben.

Les mer om kontingenten

Bli medlem her

Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring. Utøvere over 13 år er forsikret gjennom sine særforbund.

Les mer om forsikringen

  • Støtt Alta IF:
  • *Når du handler hos Kontor og Grafisk, får klubben provisjon. Gi beskjed om at du er Alta IF-medlem.
  • *Fyller du tanken hos Shell på Elvebakken får klubben provisjon.
  • *Når du er medlem i Alta IF får du rabatt på klær o.a. på Sport1 Alta. Når kontingenten er betalt, går du inn i MinIdrett og skriver ut medlemskort, eller ta bilde av kortet og vis dette frem på Sport1 når du handler.
  • *Kjøper du ny bil fra Harila Alta, gir det provisjon til klubben. Oppgi at du er medlem.