Medlemskap

MEDLEMSKONTINGENT I ALTA IDRETTSFORENING

Bli medlem i Alta IF og vær med å gi din støtte til positiv og økt aktivitet!

Medlemskap

Medlemskap er et krav for å kunne delta i organisert idrett i Norge. Dette gjelder selvsagt også i Alta IF. For å kunne trene og delta aktivt på vegne av klubben  man være medlem. Dette gjelder aktive utøvere, tillitsvalgte og ansatte i klubben.

RUBIC

Alta IF har tatt i bruk ny IT-løsningen for medlemsregistrering. Systemet heter RUBIC, og her er det enkelt å holde oversikt og kommunisere med klubbens medlemmer, samt å kreve inn medlemskontingenter og treningsavgifter. Fra og med 2015 er det et krav (forskrift for medlemsregister) å ha et elektronisk medlemsregister, der det også er sporbarhet til betalinger. RUBIC tilfredsstiller alt dette.

Klubben har bestemt at samtlige grupper skal benytte systemet fra og med 2023. I 2023 har Hovedstyret tatt i bruk systemet for innkreving av medlemskontingenten, samt utfakturering av treningsavgifter og egenandeler. Alle medlemmer laser ned appen Rubic Connect, hvor de kan kommunisere med trenere og andre i sin gruppe.

Alta IF har følgende medlemskategorier fra og med 2018:

KATEGORI

BELØP

BESKRIVELSE

Barn & unge

kr 300

Under 17 år, til og med det året man fyller 16 år

Voksne

kr 500

Over 16 år, fra og med det året man fyller 17 år

Honnør

kr 300

Over 66 år, fra og med det året man fyller 67 år

Familiekontingent

kr 750

Omfatter alle i en familie (foreldre, barn)

 

Når det gjelder Familiekontingent så kan alle i samme familie registreres. Med de satser Alta IF har er det mest gunstig at en voksen og ett barn  kobles inn i en familierelasjon. Vi anbefaler derfor å melde resterende familiemedlemmer også inn som medlem, blant annet fordi det er viktig for klubben å ha flest mulig medlemmer.

Alta IF er opprettet som brukersted hos PayEx (som håndterer alle innbetalinger). Dette innebærer at innbetalinger skjer ved at medlemmet trykker på linken i mailen eller sms som de har mottatt, og betaler faktura på vipps eller visakort. 

Når klubben fakturerer medlemskontingenten sendes det en e-post til alle som er registrert med e-postadresse, og en sms. Der vil informasjon om betalingskravet stå. Vi vil også sende ut en faktura til de som ikke er registrert med e-postadresse, på sms. 

RUBIC CONNECT

Dette er en personlig app, som er utviklet for idrettens mange aktive, foreldre, etc. Her vil den enkelte selv ha innsyn og kunne vedlikeholde sine personopplysninger, administrere medlemskap og familierelasjoner, melde seg på til aktiviteter/arrangement, og betale kontingenter og avgifter/lisenser. Klubben har intet ansvar for bruk av denne portalen, denne håndteres av den enkelte selv. Klubben vil selvsagt hjelpe til dersom noen har problemer. 

Hjemmeside

På klubbens hjemmeside www.altaif.no (under menyen «Hovedstyret») er det lagt til rette for å registrere seg som medlem.

Støtte til medlemskontigent

Sliter du med å betale treningsavgift og kontingent? Søk om støtte: https://www.alta.kommune.no/kontigentkassa.560487.no.html

Støtt Alta IF

Handler du hos Kontor og Grafisk, får klubben provisjon. Gi beskjed om at du er Alta IF-medlem.  Se mer på våre nettsider om rabatter fra Kontor og Grafisk. Les mer her: https://www.altaif.no/kontor-og-grafisk-as-er-med-videre/

Fyller du tanken hos Shell Elvebakken får klubben provisjon. 

Medlemmer i Alta IF får rabatt på klær o.a. på Sport1 Alta. 

Ny bil fra Harila Alta, gir provisjon til klubben. Oppgi at du er medlem.