Innkalling til årlig møte i Alta IF Fotball 2021

Fotball

Innkalling til årlig møte i Alta IF Fotball 2021

Fotballstyret innkaller herved til årlig møte i Alta IF Fotball.

Årlig møte avholdes mandag 28. februar kl. 19:00 på Thon Hotell Alta.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 18. februar til fotball@altaif.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på Alta IFs hjemmeside: https://altaif.no/

Sakspapirer her: Alta IF Fotball – Årsmelding 2021

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Alta IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Alta IF Fotball kontaktes på fotball@altaif.no.
Velkommen til årlig møte!

Med vennlig hilsen

Alta IF Fotballstyret