Kontingentkassen Alta Kommune

Hovedstyret

På hjemmesiden til Alta kommune står dette:

Alta kommune åpner Kontingentkasse for å dekke kontingenter/deltakelse til fritidsaktiviteter.

Kontingentkassen er opprettet for å dekke kontingenter/deltakelser til fritidsaktiviteter, som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Slik som kulturskoleavgift, treningsavgift etc.
Det kan dekkes inntil 3000,-

Målgruppen for kontingentkassen er alle under 18 år, som er i familier med lav inntekt og bosatt i Alta.

Det er foresatte, trenere/fritidsledere eller andre rundt barnet som kan søke om støtte.

Søkeren har ansvaret for å følge opp deltakelsen i aktiviteten.

Pengene tildeles direkte til fritidsaktiviteten, som f.eks. idrettslag eller kulturskole, – ikke til barnet eller barnets foresatte.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

https://www.alta.kommune.no/kjenner-du-noen-som-mangler-penger-til-fritidsaktivitet.6331283-471181.html