Stans i breddeidretten for barn og unge

Hovedstyret

Vi beklager at smittesituasjonen er slik i Alta nå at felles treninger inne dessverre ikke er tilrådelig. Vi stenger derfor ned breddeidretten i Alta IF for barn og unge under 20 år i uke 46 og 47. Dette er et tiltak for å begrense spredningen av Covid19 i Alta.

PRESISERING:  Dette gjelder kun all innendørs treningsaktivitet.

Vi kan anbefale alle om å drive med egentrening ute – holde avstand – vaske hendene – holde seg hjemme hvis du er syk – begrense antall mennesker du møter.