Årsmøte fotballgruppa

Fotball

Alta IF Fotball innkaller herved til årlig møte tirsdag 25.02.20 kl.19:00 i Finnmarkshallen (Klasserommet).

Saker som ønskes behandlet må sendes til styreleder Tron Møller Natland, på tmn@masternes.no, innen 11.02.20.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, publiseres på hjemmesiden (https://altaif.no/) senest 1 uke før møtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årlig møte avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. For mer informasjon om årlig møte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Alta IFs lov på https://altaif.no/. Ved spørsmål som gjelder årlig møte for Alta IF Fotball kan styreleder Tron Møller Natland kontaktes på tmn@masternes.no.

Velkommen!