Sparebank 1 Nord-Norge er med!

Fotball

Vi er veldig glade for at vi nå kan fortelle at vår hovedsamarbeidspartner Sparebank 1 Nord-Norge har forlenget avtalen med klubben i tre nye år!  Dette er en stor og viktig avtale for Alta IF Fotball, og koronaviruset gjør den kanskje mer kjærkommen enn noen gang, sier markedsansvarlig Andreas Markussen. 

SNN har vært en viktig støttespiller og hovedsamarbeidspartner for fotballgruppa over mange år, og har stått last og brast ved klubbens side gjennom oppturer og nedturer. Alta IFs satsing på topp- og bredde året rundt, og ikke minst arrangøransvaret Altaturneringen medfører, utfordrer naturligvis en nøktern klubbøkonomi som er helt avhengig av avtaler som dette.

– SNN muliggjør at en klubb som Alta IF kan sloss i allnorsk serie, og samtidig legge til rette for en meningsfull og utviklende treningshverdag for barn og unge. I tillegg er Altaturneringen et viktig sosialt knutepunkt, der lag fra hele det nye storfylket samles for å utfolde seg på baner rundt om i Alta. For mange er dette sommerens store høydepunkt og som er klistret til minnet lenge etter at turneringen er gjennomført, sier Markussen.

Strategiarbeid viktig

I løpet av 2019 har Alta IF Fotball utarbeidet en strategiplan «Alta IF Fotball mot 2025» som viser linjene for det videre arbeidet. – SNN har hele tiden vært tydelig på at en plan for videre utvikling av klubben både sportslig og organisatorisk ville være et viktig poeng for en ny avtale. Vi er veldig glad for at vi har fått landet en strategi som skal implementeres, og ikke minst følges opp. Med banken som partner i tre nye år skapes det en viktig økonomisk forutsigbarhet som gjør at vi kan jobbe videre for å utvikle klubben i en positiv retning, avslutter Markussen.

Hans Norbye skal ikle seg den gul/blå drakta i 2020 – på lag med Sparebank 1 Nord-Norge!

Sparebank 1 Nord-Norge 

SpareBank 1 Nord-Norge har en sterk tilstedeværelse i Alta og Finnmark. Banken har en spesiell eiermodell som gjør at den største andelen av bankens overskudd går tilbake til samfunnet gjennom ordningen Samfunnsløftet. Samfunnsløftet støtter lag og foreninger, og prosjekter og aktiviteter som skaper bolyst og utvikling rundt om i lokalsamfunnene i nord.
For oss som idrettslag håper vi naturligvis at medlemmer og støttespillere bruker SpareBank 1 Nord-Norge. Ikke fordi man MÅ, men fordi man har lyst, og vel vitende om at eiermodellen gjør at nettopp vi i Alta IF får en del av bankens overskudd.

Banken uttaler følgende om samarbeidet:

Idrett og kultur betyr så uendelig mye for bolyst og utvikling. Alta IF er en av grunnplankene i Altasamfunnet, med aktivitet for store og små, med frivillighet og dugnadsånd, og med en god porsjon Stolthet lengst nord. Strategien som er lagt, med blant annet fokus på bruk av lokale ressurser, har vi stor sans for. Vi er glade for at vi har sterke idrettslag i Alta som engasjerer og aktivisere. Vi ønsker Alta IF lykke til med den viktige jobben dem gjør for vårt lokalsamfunn.

Tre nye år med Sparebank 1 Nord Norge – sammen skal vi skape stolthet lengst nord!

VIDEOER – SPAREBANK 1 NORD-NORGE