SNN Regnskap er med!

Fotball

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS er med videre på laget

Vi er strålende fornøyd med at vårt regnskapshus forlenger samarbeidsavtalen i to nye år. Idrett er vår kjernevirksomhet, og da er det veldig godt å vite at vi har brukervennlige og moderne systemer, og tilgang til bred kompetanse hos vår samarbeidspartner. Det betyr at vi kan ha fullt fokus på å legge til rette for god aktivtet blant små og store.

Leder Trine Johnsen sier følgende:
– Alta IF fotball er viktig for Alta og Nord-Norge, og vi ønsker å være med å bidra for at man kan skape gode arenaer for aktivitet. Dette skaper bolyst!

Visste du at Regnskapshuset er et datterselskap av Sparebank 1 Nord-Norge og deler også av sitt overskudd med samfunnsløftet? Alle som bor her i nord eier banken, og som største eier får landsdelen den største andelen av overskuddet. Det heter samfunnsutbytte, og går til prosjekter og tiltak som løfter landsdelen videre.

Vil du vite mer om det overnevnte? Det kan du sjekke ut ved å trykke her. 

Tusen takk for at dere er med:) Heia Alta!