X5 Elektro har forlenget samarbeidet!

Fotball

X5 Elektro har forlenget samarbeidet med fotballgruppa og fortsetter dermed som en viktig støttespiller for klubben.

Som arrangørklubb av Altaturneringen har vi vår største styrke knyttet til det sportslige og organisatoriske, men arrangementet krever veldig mye mer enn det. Her kommer blant annet X5 Elektro på banen.

Strøm og tilkoblingsmuligheter på anlegg og campinger er viktig for selve gjennomføringen, og i det skjulte har vår gode samarbeidspartner, år etter år, påsett at dette fungerer. Hjelpen er aldri langt unna om noe skulle oppstå, og det gjør at vi som klubb kan fokusere mer på det vi er best på – gjennomføre en turnering som skaper minner for livet for store og små.

Årets avtale er en videreføring av et langt og godt samarbeid og knytter seg ikke bare til Altaturneringen, men også seniorlaget.

Vi sender en elektrisk hilsen til vår gode samarbeidspartner, og takker så mye for fornyet tillit.

Heia Alta!