Viktig informasjon vedrørende aktivitet i denne perioden

Hovedstyret

Vedrørende aktivitet i Alta IF, både i bredde og toppidretten, følger klubben de føringer som settes nasjonalt i de ulike forbundene. Vi oppfordrer våre spillere, foreldre og trenere til å følge disse retningslinjene, i håp om at når vi endelig kommer tilbake til normal aktivitet, så vil det forbli sånn. 

Her er en liten oversikt over hva som gjelder i dag i de ulike undergruppene våre.

Fotball

 

 

På regjeringens pressekonferanse sist lørdag kom det ingen konkrete nyheter i favør av åpning for breddefotballen, og vi forholder oss dermed til følgende regler i klubben:

  • Barn og ungdom opp til 20 år kan trene med kontakt inne og ute, men fortsatt ikke spille kamper.
  • Voksne (bredde) over 20 år kan fortsatt bare trene med avstand, og bare ute (ikke innendørs).
  • Spillerutviklingstiltak og aktivitet på tvers av klubber skal ikke gjennomføres nå.
Det blir en ny vurdering medio februar.
Vi anbefaler alle våre spillere, foreldre og trenere til å setter seg godt inn i de retningslinjene som til en hver tid finnes. Mye god informasjon finnes på fotballforbundets nettsider (her).

Håndball

Regjeringen kom med ny kunngjøring 30. januar. Med mindre lokale myndigheter beslutter annerledes, gjelder følgende anbefalinger:
  • Barn og unge: Lag på barn- og juniornivå, opp til og med fylte 20 år kan gjennomføre innendørstrening i normale former. Kamper er ikke tillatt.
  • Øvrig seniorhåndball: Med unntak av lag/spillere fra REMA 1000-ligaen og 1. divisjon, kan seniorlag kun trene utendørs, og da med én meters avstand.

Her er de overordnede protokoller fra Norges Håndballforbund (dato for siste oppdatering står i parentesen):

For barn gjelder:

For spillere over 20 år gjelder:

Langrenn

Foto Frank Rune Isaksen, Frikant Mediedesign

Regjeringen oppdaterte nasjonale smitteverntiltak 30. januar og for skiidretten medfører oppdateringen at gjeldende presiseringer fra Skiforbundet videreføres til og med 14. februar.

Presiseringene er som følger:

  • Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet internt i egen klubb/ etablert treningsgruppe, forutsatt at det ikke er lokale regler som begrenser gjennomføringen.
  • Skirenn for utøvere fra samme klubb/etablert treningsgruppe anses som treningsaktivitet, og kan gjennomføres så fremt respektive kommune ikke har anbefalinger som begrenser dette.
  • For voksne kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt at god avstand mellom utøverne og så fremt at respektive kommune ikke har anbefalinger som begrenser dette.
  • Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres for deltagere som inngår i grenenes toppidrettsdefinisjon.

Disse presiseringene gjelder inntil myndighetene gjør endringer i regler og anbefalinger.
Presiseringene oppdateres fortløpende ved eventuelle endringer og ny info fra myndighetene.