Vi søker en Dommeransvarlig

Fotball

Alta IF ønsker å gjøre en bedre jobb for våre klubbdommere, og ønsker at våre dommer har de beste forutsetninger for å kunne gjøre en best mulig jobb, derfor søker vi en person som kunne tenke seg å ha et dommeransvar i klubben.

– Vi ønsker å gjøre en bedre jobb for våre klubbdommere, sier sportslig koordinator, Aleksander Johansen, som også jobber for å gi Alta Idrettsforening et «Kvalitetsklubb-stempel». Ett av kriteriene for å nå dette, er også at man har en egen dommeransvarlig.

– Å ha flere dommere er helt essensielt for oss, og svært viktig for at vi kan drive med vår aktivitet. Det er både aldersbestemt seriespill og flere turneringer hvor vi behøver unge dommere. Vi synes at dette er en viktig post, og synes det er naturlig at våre dommere har de beste forutsetninger for å kunne gjøre en best mulig jobb. Vi håper en dommeransvarlig skal bidra til at våre dommere kommer tettere på klubben, og at det blir tettere og bedre kommunikasjon mellom klubb og dommere, fortsetter han.

Det er ingen forutsetning at den dommeransvarlige har erfaring fra å være dommer selv, men er naturligvis en fordel. Det viktigste er derimot at personen er strukturert.

Stillingen er et frivilligverv, og vil regnes mot dugnadstimer til klubben. Dommeransvarlig vil utstyres av klubben, og bli en viktig del av det sportslige utvalget for BU.

(saken fortsetter under annonsen)

Dommeransvarlig sine oppgaver:

  • God kontakt og godt samarbeid med klubbens dommere, styre og administrasjon. En naturlig plass vil være i sportslig utvalg.
  • Hovedansvar sammen med styret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.
  • Legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper. Klubben skal gjennomføre klubbdommerkurs i forkant av sesongstart, hvor det skal være fokus på rekruttering av jenter.
  • Har ansvaret for å tilby dem som har ambisjoner og talent videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.
  • Har ansvar for å påse at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spillerne.
  • Har ansvar for å påse at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.
  • Legge til rette treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag, herunder også deltakelse på treningsleirer.

Dersom du er interessert, eller har noen spørsmål, ta kontakt med Aleksander på aleksander@altaif.no.