Vefas Retur utvider samarbeidet – igjen!

Håndball

Vefas Retur og Alta IF håndball utvidet samarbeidet så sent som i desember 2020. Avfall- og renovasjonsselskapet er en av våre tetteste samarbeidspartnere og har innenfor den kommende sesongen nok en gang utvidet samarbeidet med oss.

– Det er ingen tvil om at håndballen engasjerer stort i Alta, både aldersbestemt og voksenhåndballen. Alta IF har høye målsettinger, kan drive en av Nord-Norges største håndballklubber mot nye mål. Det ser vi på som ett av våre samfunnsansvar, for Alta IF håndball skaper bolyst. Det er heller ikke til å legge skjul på at vi anser Alta IFs herrelag som en særdeles god profileringsarena for vårt selskap, sier Rune Berg, salg- og markedsansvarlig i Vefas Retur og tidligere A-lagsspiller for Alta IF.

– Vi er glade for å se at Rune Berg og Vefas Retur ser at de får noe igjen av samarbeidet, og er stolte og ydmyke over at de nå utvider samarbeidet ytterligere. De bruker oss aktivt i egen markedsføring og bidrar gjennom det å bygge opp våre lokale profiler også litt utenfor banen, sier Lars-Gaute Skorpen i Alta IF.

– Alta IF hjelper oss til å nå ut med vårt budskap
– Vefas Retur har et mål om at våre kunder skal være dopptatt av gjenbruk og riktig kildesortering. Både for økonomisk og ikke minst miljømessig gevinst. I tillegg så trenger vi samarbeidspartnere som kan hjelpe oss med å nå ut med vårt budskap om gjenvinning og gjenbruk. sa Rune Berg i Vefas Retur i desember.

Alta IF og Vefas Retur har også et omfattende samarbeid rundt avfallshåndtering under Altaturneringa. Under forrige turnering ble det samlet inn halvannet tonn med søppel og tusenvis av tomflasker. Les mer om miljøgevinsten i denne reportasjen i Mediehuset Altaposten.
–  Vårt håp er at håndballgruppa i Alta IF skal påvirke sine medlemmer med sunne holdninger og gode verdier, og ikke minst bidra til at fremtidens håndballspillere også ser miljø som en del av dette perspektivet.