Tine fotballskole utsettes

Fotball

Klubben må dessverre informere om at Tine Fotballskole i Alta utsettes fra 3. – 5. august til 17. – 19. august i et håp om å kunne legge til rette for flere deltakere. Dette grunnet svært få påmeldte i flere av aldersgruppene på originalt oppsatte datoer.

Vi beklager på det sterkeste dersom de nye datoene passer, og håper alle som har anledning til å delta i dagene før skolestart blir med.

– Vi har gjort en gjennomgående vurdering av situasjonen og kommet frem til at det beste for deltakerne i fotballskolen er en utsettelse. Dette er en beslutning vi både tror og håper kan gi flere deltakere, som igjen vil gi et mer tilpasset og følgelig bedre sportslig aktivitetstilbud til alle barn og unge som deltar, sier kontorleder for fotballgruppen, André Drogset Dønjar.

– Vi er sikre i troen på at det er et bra sportslig opplegg vi har lagt i år – tilrettelagt for både mestring og sportslig utvikling. Det er synd at vi nå ikke kan gjennomføre som planlagt til uka, men håper da at flere får muligheten til å melde seg på og er klare til dyst på de nye datoene.

Savner Altaturneringen
– Man kan spekulere i mulige årsaker til at påmeldingen har vært såpass under forventningene, men det er nok rimelig å anta at det er en sammensatt sak som nok bunner i mindre fotballaktivitet, avlysning av Altaturneringen, og økning i ferieavvikling i denne perioden, fortsetter Andre – som også er leder for Altaturneringen.

Ny dato for Tine Fotballskole i Alta er altså rett før skolestart, 17. – 19. august, men med samme tidspunkter og plan som originalt oppsatt.

 

Påmeldingen er nå åpnet igjen, med siste frist for påmelding torsdag 13. august.

Alle registreringer og innbetalinger til årets Tine Fotballskole vil flyttes til ny dato.

Dersom man ikke har mulighet eller ønsker å delta på nye oppsatte datoer 17. – 19. august send en epost til andre@altaif.no.