THON HOTEL ALTA BLIR MED VIDERE OG UTVIDER SAMARBEIDET MED ALTA IF FOTBALL

Fotball

THON HOTEL ALTA BLIR MED VIDERE OG UTVIDER SAMARBEIDET MED ALTA IF FOTBALL

Alta IF Fotball kan med stor glede fortelle at Thon Hotel Alta blir med videre og utvider samarbeidet med Alta IF Fotball. Thon Hotel Alta har vært en stor og viktig samarbeidspartner over mange år. At Thon Hotel Alta blir med videre har stor betydning for Alta IF Fotball der Thon Hotel Alta bistår oss med overnattinger, konferanserom, matservering og frokostmøter.

– Vi er veldig fornøyde med å kunne forlenge vår samarbeidsavtale med Alta IF Fotball for ytterligere 2 år. Arbeidet som gjøres rundt fotballsatsingen i Alta, hvor det også er ett stort innslag av regionale spillere, er spennende og noe vi har lyst til å være en del av. Thon Hotel Alta ønsker å være en bidragsyter innen lokal idrett- og kultur der vi har mulighet, og vi ønsker forballgruppa lykke til med kommende sesong, sier Peter Nordholm.