Stans i innendørs idrettsaktivitet

Hovedstyret

Alta IF ved Hovedstyret, har i dag hatt ekstraordinært hovedstyre møte, og kommet frem til følgende:

Med bakgrunn i nasjonale anbefalinger og råd fra kommuneoverlegen i Alta kommune, avlyses alle innendørs idrettsaktiviteter i Alta IF frem til 18. januar 2021. Undergruppene oppfordres til utendørsaktiviteter – under forutsetning av at smittevernreglene følges.

Vi som klubb ønsker å gjøre vår del av dugnaden for å bidra til å forhindre ytterligere spredning av viruset. Samtidig håper vi å kunne komme i gang igjen sterkere enn før når vi har kommet oss igjennom dette. Vi tror at en nedstenging nå vil begrense omfanget til slutt.  

Vi vil også anbefale alle om å fortsatt følge de nasjonale smittevernrådene om å holde avstand, vaske hendene og holde seg hjemme om man er syk. Vi vil også oppfordre våre medlemmer til egentrening ute.  

Lykke til med det nye året. Ta vare på hverandre 🙂