Skaper helter på tvers av årskull

Fotball

Spillerutvikler Tor Eirik Nome slår sammen fire årganger med håpefulle gule og blå gutter på torsdager – for å øke kvaliteten i treningshverdagen.

– På denne måten får alle våre aktive ungdomsspillere på guttesiden matche seg mot spillere på omtrent samme nivå minst en gang i uka, sier Nome, som er ansatt som ansvarlig for treningsgruppene på guttesiden i aldersbestemt avdeling i klubben.

De fleste spillerne i 2004-kullet, alle spillerne i kullene 2005 og 2006, samt de tre ivrigste spillerne i 2007-kullet, samles i ei gruppe, før de deles inn i tre mindre grupper ut fra sportslig nivå. I èn time har guttene hele Finnmarkshallen til disposisjon.

– Vi har fokus på ballbesittelse på små flater, samt smålagsspill. Fordi vi med denne ordningen kan dele spillerne fra de ulike årskullene inn i grupper der guttene holder ganske likt nivå, så får vi god effekt over hele linja, sier Nome.

Keepertrener Maris Eltermanis sørger for at klubbens keepere får god skolering. Her sammen med Johannes Kristoffersen, Even Roxrud og Noel Ödlund.

De sterkeste og mest fysisk robuste fra de to eldste kullene deltar på Alta 2-treningene samme dag, og er ikke med på denne fellestreningen, men likevel er det rundt 40 gutter som deltar hver gang. Keeperne har eget opplegg med klubbens keepertrener, Maris Eltermanis, på halve treninga, og deltar deretter i spilldelen. Nome utarbeider dagens treningsplan, og deler deretter de ulike kullenes faste trenere utover på de tre gruppene. Slik blir også trenerne kjent med hverandre på tvers av kullene, og lærer av hverandre. Treningsopplegget er det samme for alle de tre gruppene.

– Vi ønsker å skape fellesskap på tvers av årskullene. Det er en fordel at spillerne blir kjent med hverandre, for å skape felles tilhørighet i Alta IF, sier Nome.

Hver fjerde trening benyttes til å spille 9er-fotball med fire lag, der alle deltar.

– Det er en sjeldenhet i løpet av vinteren at man disponerer hele hallen i èn time, derfor er det greit å benytte anledningen til også å øve på spill på større flater, sier Nome.

Håpet er at man ved å variere treningshverdagen på denne måten både skal øke nivået på hver spiller og få flere til å stå i fotballen enda lenger.

#viskaperheltene