Si hei til håndballgruppas hovedsamarbeidspartner!

Hovedstyret

Hva er det første du tenker på når du tenker på draktene våre? Gul og blå? Ja, kanskje, men veldig mange vil nok også si SpareBank 1 Nord-Norge logoen. Landsdelens egen bank, som har prydet fremsiden av draktene i en årrekke. Det skal de også gjøre de 3 neste årene!

Håndballgruppa og SpareBank 1 Nord-Norge er enige om en ny hovedsamarbeidsavtale. En avtale som ikke bare er fantastisk, men en avtale som er betydelig for hele håndballgruppa.

«Fra dag 1 har vi ønsket SpareBank 1 Nord-Norge med videre på laget som vår største støttespiller og samarbeidspartner. Nord-Norges egen bank, med sterke tradisjoner knyttet til kultur, idrett, landsdelen – og til oss. At vi nå i dag sitter her med en ferdig signert avtale er intet annet enn helt fantastisk. Den gjør at vi både kan opprettholde og styrke vår aktivitet for alle våre lag, for Altaturneringa og for oss som klubb

         -Uttaler en glad markedssjef Sondre Andersen Dreyer etter at signaturen er satt på papiret

«Det er viktig for oss å være med, for Alta IF Håndball skaper aktivitet for barn & unge, stolthet og bolyst. Der deler SpareBank 1 Nord-Norge og Alta IF samme verdier.»

            – sier banksjef Sølvi Therese Jonas de Jong

Vi er både ydmyke, stolte og takknemlige for en slik avtale. For oss er dette nok et eksempel på at SpareBank 1 Nord-Norge virkelig lever etter sin visjon: For Nord-Norge.

Både vi og SpareBank 1 Nord-Norge ser frem imot seriestart for både store og små, og gleder oss stort til at det igjen skal skapes stolte øyeblikk i Altahallen!

#fornordnorge #stolthetlengstnord