SAKSPAPIRER ÅRSMØTE ALTA IDRETTSFORENING

Hovedstyret

Årsmøte i Alta IF (hovedstyret) avholdes tirsdag 22. mars 2022 kl. 19:00 på Scandic Hotel

Vedlagt:

20220301 Sakspapirer Alta IF – Årsmøte 22. mars 2022
20220301 Sakspapirer Alta IF – Vedlegg 1 årsberetning + protokoll fotball
20220301 Sakspapirer Alta IF – Vedlegg 2 Årsberetning + protokoll håndball
20220301 Sakspapirer Alta IF – Vedlegg 3 Årsberetning + protokoll langrenn
20220301 Sakspapirer Alta IF – Vedlegg 4 årsberetning + protokoll volleyball
20220301 Sakspapirer Alta IF – Inkomne saker

20220323 rapport kontrollkomite og revisorrapport

Om det er noe du lurer på vedr. årsmøtet send mail til post@altaif.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.