Publikumsregistrering i Altahallen

Håndball

Etter krav fra myndighetene om å registrere lister over alle deltakere på arrangement, har vi innført en elektronisk tjeneste. Alle som skal i Altahallen i løpet av helga må innløse en billett på https://altaif.hoopla.no/ og registrere den i døra til vår billettkontrollør. Vi ber om at flest mulig kjøper billett på forhånd, for å unngå kødannelse i trappa. Vi tilbyr en reserveløsning for de uten smarttelefon eller uten mulighet til å skrive ut en billett på papir.

Spillere og lagledere som deltar på kamper arrangementsdagen behøver ikke å registrere seg med billett, da vi allerede har den påkrevde informasjonen i kamprapportene.

Billettene er selvsagt helt gratis og man behøver ingen app.

Det totale antall deltagere i håndballhallen er på 200 personer, i tillegg kommer funksjonærene som er nødvendig for gjennomføringen av arrangementet. Vi vil merke opp hvor det er tillatt å sitte eller stå i hallen under kamper, og har egne smittevernsvakter i hallen. Vi har kioskservering og håper flest mulig unngår kontantbetaling så langt det lar seg gjøre. Det vil tilrettelegges med kort- og vipps-betaling i kafeen.

Er du syk? Hold deg hjemme. Dette er det aller viktigste smittervernrådet. Hold minst èn meter avstand.

Velkommen på kamper i helga!

 Alle data håndteres i henhold til GDPR og Personopplysningsloven og slettes etter ti dager