Permitteringer iverksettes

Fotball

På grunn av den usikre situasjonen har hovedstyret besluttet å permittere spillere, trenere og administrasjonen. 

På det ekstraordinære hovedstyremøtet tirsdag besluttet hovedstyret at permitteringer var den eneste muligheten i situasjonen som er oppstått. Helsedirektoratet har lagt ned forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs frem til 26. mars med mulighet for forlengelse.

Daglig leder Anne-Grethe Lillemoen slipper unna permitteringsvarselet som Alta IF har sendt ut i dag, og trolig vil det også argumenteres for at noen funksjoner skal opprettholdes av hensyn til umiddelbare arbeidsoppgaver. Resten av de ansatte i administrasjonen, samt hele trenerteamet og alle A-lagsspillere i fotballgruppa blir permittert. Det ble klart da klubbens hovedstyre gjennomførte et ekstraordinært styremøte tirsdag kveld.

I dag har fotballgruppa med trenere og administrasjon hatt løpende dialog med spillergruppen som er orientert om saken. For oss har det vært viktig at informasjonsflyten rundt vedtaket om permitteringer er grundig og nøye gjennomgått. Vi opplever at spillerne viser stor forståelse for at dette var en kjedelig nødvendighet, men at vi står sammen i tiden som kommer og bruker tiden så godt som mulig frem til det åpnes opp for normal aktivitet igjen.

– Vi har bestemt oss for å permittere alle de administrativt ansatte i klubben foruten daglig leder. Også samtlige trenere og spillere vil bli permittert. Vi gjennomfører et fellesmøte nå på formiddagen, og ønsker å iverksette dette tiltaket så fort som mulig. Permitteringen varer til over påske, forteller fungerende styreleder i Alta IFs hovedstyre, Torbjørn Saggau Holm.

– Enighet omkring permitteringsgrunnlag er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver å sysselsette sine ansatte spillere på en hensiktsmessig måte. Dette må følgelig vurderes fortløpende. Partene er i den forbindelse enige om følgende:

-At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.

-Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse spillerne.

-At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder spillere av betydelig verdi for klubben – i vurderingen av hvilke spillere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuellevurderinger av de enkelte spillerne.

Norsk Fotballtrenerforening er i den forbindelse enig med Divisjonsforeningen, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Norges Fotballforbund om følgende:

-At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges på samme betingelser som i dag.

-Det oppfordres til å vise særlig hensyn til trenere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger, eller får disse avkortet og så fremt det lar seg gjøre søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse trenerne.

-At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell – herunder trenere av betydelig verdi for klubben – i vurderingen av hvilke trenere som skal permitteres, forutsatt at klubben har gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger av de enkelte trenerne.

– Vi følger disse retningslinjene, men gjør som sagt fortløpende vurderinger, kommenterer Torbjørn Saggau Holm til Altaposten. (+)