Olav Thon Gruppen bidrar for Altaparken

Hovedstyret

Arbeidet med realiseringen av Altaparken pågår i full styrke og rett før jul kom en flott julegave fra Olav Thon Gruppen som ønsker å bidra til realiseringen.

– For det første synes vi at Altaparken er et veldig godt by- og sentrumsuviklingsprosjekt. Det er i randsonen av sentrum og vil være veldig tilgjengelig med gangavstand fra byen, sier Frode Wilhelmsen, senterleder for Amfi Alta og tett støttespiller til Alta IF.

Alta er kjent for å være en sterk arrangementsby med blant annet begge Altaturneringene og Alta Live for å nevne noen, men Wilhelmsen påpeker at det er viktig å søke utvikling for å kunne løfte mulighetene videre.

– Altaparken er et viktig prosjekt for å gjøre arrangementsbyen Alta enda sterkere. Vi har masse flott aktivitet, men vi må ikke ta noe for gitt og hvile på det gode ryktet vi har skapt oss. Vi mangler fortsatt flere gode aktivitetsflater, og i så måte vil Altaparken være en viktig tilskudd både for idrett og kultur.

Amfikjeden er eid av Olav Thon Gruppen, og i 2019 feiret Amfi Alta 10-årsjubileum. I den forbindelse ønsket Olav Thon Gruppen sentralt å bidra med en jubileumsgave til et prosjekt som var sterkt anbefalt fra den lokale ledelsen.

– Amfi Alta og Olav Thon Gruppen er samkjørt ved at man ønsker å bidra til å skape gode arenaer for aktivitet innenfor idrett og kultur blant de yngste i befolkningen. Derfor kommer dette ekstra tilskuddet fra sentralt hold, som ikke går utover de lokale markedsmidlene vi har tilgjengelig. Olav Thon Gruppen har investert for en milliard kroner i Alta, og vil fortsatt ha et ønske om å videreutvikle Alta som en interessant by, avslutter Wilhelmsen.

Kort om Altaparkens overordnede ambisjoner:

Altaparken – vår folkepark

Altaparken skal være en viktig møteplass der vi skal fremme folkehelse, idretts- og livsglede og trivsel.

Vi ønsker å skape en arena der møteplasser og aktiviteter er en del av en verdikjede som skaper bolyst og vekst.

Våre arenaer skal bidra til å utvikle byen. Vi skal gå fra å ha fotballbaner og idrettsflater til å skape en folkepark. Foruten arenaperspektivet skal vi legge til rette for å samskape attraktive møteplasser. Vi skal tilrettelegge for samskaping for innbyggere og besøkende.

Altaparken skal tilby våre medlemmer og Altas befolkning muligheter til opplevelse, aktivitet og møteplass i byrommet.