Nytt fotballstyre på plass

Fotball

Tirsdag ble årsmøtet i fotballgruppa gjennomført.

De vanlige årsmøtesakene stod på agendaen, og med røde tall i regnskapet var det selvfølgelig viktig med en gjennomgang av resultatet fra 2019, og budsjettet for 2020. En nyttig, transparent og konstruktiv diskusjon, godt ledet av avtroppende styreleder Tron Møller Natland.

Sist på sakslisten var valg av nytt styre og med en valgkomite bestående av Kjetil Kristensen, Frode Wilhelmsen og Tone Pettersen ble følgende navn innstilt og vedtatt:

Annie Abrahamsen Wik (leder, ny)

Kurt Ek (styremedlem, ny)

Birgit Harila (styremedlem, ny)

Karsten Eriksen (styremedlem)

Jøran Arnesen (styremedlem)

Jørn Are Abrahamsen (vara)

Carsten Rolland (vara, ny)

Vi ser frem til det første styremøtet allerede mandag, og til et fruktbart og godt samarbeid fremover.

Samtidig vil vi gjerne takke avtroppende leder Tron Møller Natland for sin innsats for klubben i denne omgang. Tron har vært en enorm ressurs for Alta IF, både som ansatt i administrasjonen, men også de seinere år som styreleder. Natland ble tildelt Alta IFs diplom for innsats utover det normale tilbake i 2018 og det sier naturligvis sitt. I tillegg takker vi trioen Karin Kristensen, Rita Amundsen, Runar Opdahl for sitt bidrag gjennom sine styreverv de siste årene.