Nye korona restriksjoner fra natt til 15. desember

Hovedstyret

Regjeringen har kommet med nye innskjerpende restriksjoner, som trer i kraft natt til onsdag 15. desember.  Alta IF, følger regjeringens påbud om hjemmekontor, og vil fra onsdag 15. desember ha hjemmekontor. Vi vil være tilgjengelig på telefon og epost frem til og med mandag 20. 

Vi beklager ulempene dette vil medføre for våre medlemmer og samarbeidspartnere. Så får vi håpe at det ikke blir langvarig denne gangen.

Fra og med 21. desember tar administrasjonen juleferie.

Vi ønsker alle en riktig god jul 🙂

Mvh Anne-Grethe Lillemoen, daglig leder Alta IF

Pressemelding fra Norges Idrettsforbund:

Nye inngripende tiltak for idretten

Regjeringen la 13. desember frem nye inngripende tiltak og restriksjoner for å endre den økende smitten i Norge. Nå må idretten på ny forholde seg til svært strenge aktivitetsrestriksjoner. De nye restriksjonene rammer både barn, unge og voksne. Tiltakene trer i kraft fra og med 15. desember og gjelder i fire uker.

– Idretten har gjennom hele pandemien opptrådt ansvarlig, og det vil vi naturligvis fortsette å gjøre, også i denne situasjonen. Vi vet hvor mye idretten betyr for folks fysiske og mentale helse. Det er derfor med stor bekymring vi mottar beskjeden om at idretten nok en gang underlegges svært strenge aktivitetsrestriksjoner. De nye nasjonale tiltakene er meget alvorlige mht risiko for ytterligere frafall av aktive utøvere og frivillige. Spesielt er jeg bekymret for ungdom og unge voksne, som nå opplever sterke aktivitetsrestriksjoner. Økt frafall blant de frivillige vil også kunne svekke aktiviteten over tid. Derfor håper vi at disse tiltakene blir kortvarige, sier idrettspresident Berit Kjøll og legger til:

– Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å følge de nye nasjonale anbefalingene og forskriftsfestede tiltak, slik at vi raskest mulig får kontroll på smittesituasjonen og kan komme tilbake til en normal hverdag med både trening og konkurranser.

Se pressemelding fra NIF med hvilke restriksjoner som gjelder for idretten. Men, ta gjerne kontakt med din trener/ undergruppe i Alta IF for å få vite hva som gjelder fremover.

Nye inngripende tiltak for idretten (idrettsforbundet.no)

 

Har du husket å betale medlemskontingenten for 2021? Det er enkelt å gjøre det i MinIdrett 🙂