NORGES RÅFISKLAG VIDEREFØRER SAMARBEIDET MED ALTA IF FOTBALL

Fotball

Altas IF Fotball er svært fornøyd med at Norges Råfisklag viderefører samarbeidet ut 2022. Som tidligere er samarbeidsavtalen knyttet opp til herrelaget. Vi takker så mye for tilliten!

Norges Råfisklag er et av seks fiskesalgslag som tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av fisk i Norge. Distriktet strekker seg fra med med Finnmark til og med Nordmøre. Salgslaget har hovedkontor i Tromsø, og regionkontorer i Svolvær og Kristiandsund. Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Norges Råfisklag tar på alvor.