Midlertidig stans av innendørs trening for barn og unge i Alta IF

Hovedstyret

Hovedstyret har 12.11.2020 avholdt ekstraordinært styremøte for å drøfte den pågående covid-19-situasjonen i Alta og gjort en ny vurdering av om man fortsatt skal ha midlertidig stans av innendørs trening for barn og unge under 20 år i Alta IF.

Som grunnlag for sin vurdering har vi fått innspill fra undergrupper, fra fotballkretsen, håndballforbundet, med flere. Vi har sett på hva andre idrettslag gjør, og i tillegg er vi jevnlig i kontakt med lokale helsemyndigheter.

Situasjonen per i dag er fortsatt svært uoversiktlig med tanke på smittespredning. Det er smitte både i barnehage- og skolemiljøer. Flere hundre personer, hovedsakelig unge, venter på svar på sine koronatester. Selv om barn og unge skal vernes, har vi vurdert det slik at en kort pause i denne omgang vil være en ekstra trygghet for å verne om risikogruppene i vår kommune.

På bakgrunn av den alarmerende situasjonen har Hovedstyret gjort en ny vurdering og konkludert med at det fortsatt denne uken skal være stans i all innendørs trening for barn- og unge i Alta IF.

Søndag 15. november vil Hovedstyret avholde et nytt styremøte på teams for å foreta ny vurdering. Da vil det bli tatt hensyn til smittesituasjonen da. Alle undergruppene vil bli invitert til styremøtet.

Vi beklager på det sterkeste at korona-pandemien rammer oss denne gangen. Så håper vi at vi kan åpne opp for treninger igjen så snart som mulig.

Vi vil fortsatt oppfordre til å følge den kommunale forskriften og de nasjonale retningslinjene, og drive med egentrening og utetrening.

Vi ønsker alle en riktig god helg!