Masternes Gjenvinning AS fortsetter samarbeidet med Alta IF Fotball

Fotball

Masternes Gjenvinning AS fortsetter samarbeidet og utvider avtalen med Alta IF Fotball

Masternes Gjenvinning (MG) er og har vært en viktig og sterk samarbeidspartner med Alta IF gjennom mange år. Alta IF Fotball føler seg ydmyk og stolt over at MG ønsker å fortsette det gode samarbeidet med Alta IF Fotball. MG er inne i det øverste konseptnivået i våre partnerprogram – “Sammen for Finnmark”. Som en del av avtalen skal vi bistå Masternes Gjenvinning med strandrydding og andre tiltak som bidrar til å oppfylle MGs visjon om at «Verdens vakreste natur ser best ut uten avfall».

Samarbeidsavtalen utvides fra to til tre år
Avtalen utvides fra to til tre år som gjør at vi får en større forutsigbarhet over tid. Logoen til MG vil fortsatt være godt synlig på brystet på spillerdrakten til herrelaget i Postnord-ligaen. I tillegg til logo på brystet til herrelaget videreføres avtalen om avfallshåndtering både i Altaturneringen og i driften av Alta IF Fotball.