Kontingentkassa Alta Kommune og Solidaritetsfond Alta IF

Hovedstyret

Kontingentkassa Alta Kommune og Solidaritetsfond Alta IF

Kontingentkassa Alta Kommune:

Alta Kommune har støtte til kontingenter/deltakelsesutgifter, som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. De kan dekke deler eller hele medlemskontingenten og treningsavgiften inntil kr. 3 500,-.
Tilskuddsordningen er for barn/ungdom over skolealder og under 18 år.

Søknaden sendes inn av trener, fritidsleder eller foreldrekontakt i Alta IF.
Les mer på: https://www.alta.kommune.no/kontigentkassa.560487.no.html

Solidaritetsfond Alta IF:

Solidaritetsfond er Alta IF’s svar for å motvirke og kompensere for økende sosial ulikhet og generell barnefattigdom. Målet er at ingen barn/unge skal falle ut av idretten pga familiens økonomi. Familier kan søke om å få delfinansiert / støtte til utgifter til aktivitet i klubbens regi. Eks: egenandeler til turneringer, bortekamper, sosiale tilstelninger for laget, utgifter til utstyr (hele eller deler).

Hvem kan søke og hvor: trener, lagleder, foresatt, spiller selv eller tillitspersoner i Alta IF. Henvendelse skjer til Daglig leder Eirik Engelsen : eirik@altaif.no

Les mer her: https://www.altaif.no/wp-content/uploads/2023/06/20230110-solidaritetsfond_vedtekter.pdf