Innkalling til digitalt årlig møte i håndballgruppa

Håndball

Til medlemmene i Alta Idrettsforening, håndballgruppa.

Styret innkaller herved til årlig møte i håndballgruppa i Alta IF. Møtet avholdes torsdag 25. februar, klokken 19:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen onsdag 24. februar her. 

Kopier linken om det ikke går å trykke på den: https://isonen.com/event/ckkqv5knh0f840f68qqbbcnj2 

(Se instruksjonsvideo om hvordan du melder deg på her)

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

I uke 7 blir det lagt ut en lenke til Teams som benyttes for å få tilgang til møtet.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Innkalling med saksliste og årsmelding til årlig møte 2020
Innkalling årlig møte 2020

2020 Årsmelding Alta IF håndballgruppa

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Lene Johansen kontaktes på lene@spenstalta.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Håndballstyret i Alta IF