Innkalling til digitalt Årlig møte i fotballgruppa

Fotball

Til medlemmene i Alta Idrettsforening, fotballgruppa

Styret innkaller herved til årlig møte i fotballgruppa i Alta IF. Møtet avholdes tirsdag 23. februar, klokken 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen søndag 21. februar her. 

(Se instruksjonsvideo om hvordan du melder deg på her)

Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.

I uke 7 blir det lagt ut en lenke til Teams som benyttes for å få tilgang til møtet.

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Melde inn saker?

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 9 februar til fotball@altaif.no eller til Alta IF, Holstsletta 9, 9514 Alta.

Forslag til kandidater til verv sendes valgkomitè innen 9. februar.

  • Karin Kristensen tlf 908 24 830
  • Tron Møller Natland tlf 970 09 360
  • Tone Lillemoen Tlf 996 46 278

Følgende er på valg;
Nestleder, et styremedlem og to varamedlem.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på altaif.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se [navn på idrettslaget]s lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Annie Abrahamsen Wik kontaktes på styrelederfotball@altaif.no.

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Fotballstyret i Alta IF

  • Annie Abrahamsen Wik (styreleder)
  • Jøran Arnesen (nestleder)
  • Kurt Ek (styremedlem)
  • Karsten Eriksen (styremedlem)
  • Birgit Harila (styremedlem)
  • Jørn Are Abrahamsen (varamedlem)
  • Carsten Rolland (varamedlem)