Innkalling til årlig møte i håndballgruppa

Håndball

Alta IF håndball ønsker å kalle inn til årlig møte for 2020.
Årlig møte for håndballgruppa 24. februar kl 19:00 på Thon Hotell Alta.

Årsmøte for Alta IF håndball er satt til mandag 24. Februar kl.19:00 på Thon Hotell Alta. Frist for å sende inn saker er satt til onsdag 19. Februar. Saker som ønskes behandling kan sendes til handball@altaif.no, eller per vanlig post til ALta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta.

Saksdokumenter og årsmelding blir lagt ut på hjemmesiden torsdag 20. Februar.
Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede

Alle over 15 år som har betalt medlemskap i Alta If og har en relasjon til håndballgruppa er stemmeberettigede.
Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen

a) Valg av møteleder

b) Valg av referent

c) Valg av to til å underskrive protokollen
Sak 4 Årsberetning 2019- Alta IF Håndballgruppa
Sak 5 Regnskap 2019
Sak 6 Aktivitetsavgift for sesongen 2020/21
Sak 7 Budsjett 2020
Sak 8 Valg
Valg Alta IF håndball 2019
A) Valg av styre
B) Valg av valgkomite