Innkalling til årlig møte i Alta IF Barneidrett

Hovedstyret

Årlig møte i Alta IF Barneidrett avholdes torsdag 5. mars 2020 kl. 19:00 på Thon Hotell Alta 3. etg.

 Frist for innsendelse av saker er søndag 23. februar. Saker som ønskes behandlet sendes til post@altaif.no, eller per vanlig post til Alta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta.

Generell informasjon om årlig møte:
•Årlig møte avholdes en gang i året
•Alle idrettslagets medlemmer har adgang.
•Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter (årsmelding, regnskap, budsjett, etc) med innstillinger til vedtak gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet (legges på hjemmesiden)
•For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og ha hatt gyldig medlemskap (oppfylt medlemsforpliktelsene) i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
•Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og til representant til ting eller møter i overodnede organisasjonsledd

Med vennlig hilsen

Anne-Grethe Lillemoen
Alta IF – daglig leder