Innkalling til årlig møte i Alta IF Barneidrett

Barneidrett Hovedstyret

Vi innkaller med dette på nytt til årlig møte i Alta IF Barneidrett. Møtet avholdes torsdag 4. juni 2020 kl. 19:00 på Alta Idrettspark, kafébygget.

Generell informasjon om årlig møte:
•Årlig møte avholdes en gang i året
•Alle idrettslagets medlemmer har adgang.
•Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter (årsmelding, regnskap, budsjett, etc) med innstillinger til vedtak gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før møtet (legges på hjemmesiden)
•For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, og ha hatt gyldig medlemskap (oppfylt medlemsforpliktelsene) i minst 1 måned. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.
•Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og til representant til ting eller møter i overodnede organisasjonsledd

 

Sakspapirer:

 

Med vennlig hilsen

Anne-Grethe Lillemoen
Alta IF – daglig leder