Innkalling til årlig møte Håndballgruppa

Håndball Hovedstyret

Årlig møte for Alta IF håndball er satt til mandag 27. februar kl.19:00 på Scandic Alta.

Frist for å sende inn saker er satt til mandag 13. februar. Saker som ønskes behandling kan sendes til handball@altaif.no, eller per vanlig post til Alta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta.

Saksliste blir lagt ut på hjemmesiden mandag 20. februar.

Vanlige årsmøtesaker:

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede
Alle over 15 år som har betalt medlemskap i Alta If og har en relasjon til håndballgruppa er stemmeberettigede.
Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
c) Valg av to til å underskrive protokollen
Sak 4 Årsberetning 2022- Alta IF Håndballgruppa
Sak 5 Regnskap 2022
Sak 6 Aktivitetsavgift for sesongen 2023/24
Sak 7 Budsjett 2023
Sak 8 Valg
Valg Alta IF håndball 2023
A) Valg av styre
B) Valg av valgkomite