INNKALLING TIL ÅRLIG MØTE HÅNDBALLGRUPPA

Håndball Hovedstyret

Årlig møte for Alta IF håndball er satt til onsdag 21. februar kl.19:00 på Scandic Alta.

Frist for å sende inn saker er satt til mandag 12. februar. Saker som ønskes behandling kan sendes til handball@altaif.no, eller per vanlig post til Alta IF, Alta Idrettspark, 9514 Alta.

Saksliste blir lagt ut på hjemmesiden onsdag 14. februar.

Vanlige årsmøtesaker:

Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede
Alle over 15 år som har betalt medlemskap i Alta If og har en relasjon til håndballgruppa er stemmeberettigede.
Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
Sak 3 Velge møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
c) Valg av to til å underskrive protokollen
Sak 4 Årsberetning 2023- Alta IF Håndballgruppa
Sak 5 Regnskap 2023
Sak 6 Aktivitetsavgift for sesongen 2024/25
Sak 7 Budsjett 2024
Sak 8 Valg
Valg Alta IF håndball 2024
A) Valg av styre
B) Valg av valgkomite

 

Årsberetning 2023 Alta IF håndball

Saksliste årlig møte 2023 Alta IF håndball