Innkalling årsmøte Alta IF 2023

Hovedstyret

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Alta IF.

Årsmøte avholdes onsdag 6. mars kl. 18:00 på Thon Hotell Alta.

Sakspapirer her:

Årsberetning 2023

Årsberetning Håndball 2023

Årsberetning Langrenn 2023

Årsberetning Friidrett 2023

Årsberetning Disc golf 2023

Årsberetning Fotball 2023

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Alta IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Alta IF kontaktes på post@altaif.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen,

Alta IF Hovedstyret