Innkalling årlig møte Alta IF Fotball 2023

Fotball

Fotballstyret innkaller herved til årlig møte i Alta IF Fotball.

Årlig møte avholdes mandag 19. februar kl. 18:00 på Thon Hotell Alta.

Sakspapirer her: Alta IF Fotball – Årsmelding 2023

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Alta IF i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Alta IF. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Alta IFs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Alta IF Fotball kontaktes på fotball@altaif.no.

Velkommen til årlig møte!

Med vennlig hilsen,

Alta IF Fotballstyret