INNBYDELSE VÅRRENNET LØRDAG 24. APRIL 2021

Langrenn

Alta IF, Tverrelvdalen IL og Bossekop UL gleden av å invitere til det en flott sesongavslutning med Vårrennet i Kaiskuru lørdag 24.april for klassene 11 år og eldre.

Smittevernprotokoll for rennet vil bli lagt ut torsdag 22.april på Altaif.no/langrenn og klubbenes facebooksider. Det blir hengt opp QR-koder på stadion for registrering.

Lørdag 24.april

 • Kl.10.00 Rennkontor åpner på Kaiskuru Skistadion (gamle tidtakerbu)
 • Kl.12.00 Gutter/Jenter 11-12 år: 2 km intervallstart, fristil
 • kl.12.30 Gutter 13/14 år: 3 km fellesstart, fristil
 • kl.12.35 Jenter 13/14 år: 3 km fellesstart, fristil
 • kl.12.40 Gutter 15/16 år: 5 km fellesstart, fristil
 • kl.12.45 Jenter 15/16 år: 5 km fellesstart, fristil
 • Kl.13.05 Herrer junior/senior: 15 km fellesstart, fristil
 • Kl.13.10 Damer junior/senior: 10 km fellesstart, fristil

Påmelding
Skikretsens terminliste/Minidrett.no innen onsdag 21.april kl. 23.59

Startkontingenter renn:
Jenter/Gutter 11-16 år: kr. 130,-
Juniorer 17-20 år: kr. 150,-
Seniorer: kr. 170,-
NB! Kun seniorer fra klubber i Alta kommune kan delta.

 • Løpene gjennomføres med EMIT-brikker. De som ikke er påmeldt med egen brikke vil bli tildelt leiebrikke. Leiebrikke faktureres med kr.50,- pr. renn.
 • Ingen etteranmelding!
 • Mistet startnummer faktureres med kr 300.-
 • Klubbene faktureres i etterkant.

Lisens
Alle løpere fra fylte 13 år må ha betalt årslisens eller engangslisens som kan løses på rennkontoret.

Premier
Premier deles ut ved henting av startnummer.

Kart over stadionområdet og løyper

Smøring av ski
Det er ikke tilgang til innendørs smørefasiliteter under rennene.

Garderober og toaletter
Det er dessverre ingen garderober tilgjengelig på arenaen. Toaletter vil være merket.

Startlister/Resultatlister
Startlister legges ut på vår hjemmeside www.altaif.no/langrenn og Alta IF Langrenn sin facebookside

Resultatlister vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside og facebook-side så snart som mulig etter rennet. Det henges ikke opp lister.

Rennkontor/startnummer
Rennkontoret er på Kaiskuru skistadion, gamle tidtakerbu

Startnummer hentes av hver klubb.

Rennledelse:
Rennleder 1: Geir Roger Bakken, mob.91828510 Rennleder 2: Roger Finjord, mob.91317676

Jury består av rennledere og TD.

 

Smittevernregler for Vårrennet 2021

Gjeldende for utøvere, funksjonærer, støtteapparat og tilskuere. Hver klubb plikter å gjøre dette kjent for utøvere, foreldre og øvrig støtteapparat, så fort de får det fra arrangør, og bidra til at det etterleves.

De viktigste tiltakene vi per i dag har for å begrense spredning av koronaviruset er at syke personer holder seg hjemme, avstand og god hånd- og hostehygiene. Retningslinjer fra FHI og Norges skiforbund følges.

Viktig! Avstandsregel på 1 meter skal overholdes, med unntak av utøvere i det de konkurrerer.
Personer som velger å benytte munnbind unntas ikke fra avstandsregelen.

Følgende personer skal IKKE møte på arrangementet:
Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte- eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er unntatt).

 • Det er mindre enn 2 dag siden du ble frisk fra sykdom.
 • Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet av de siste 10 dagene. Eller av annen årsak er i karantene.
 • Personer som er i en risikogruppe for COVID-19 (definert av FHI) må gjøre vurdering av om de ønsker å delta på et arrangement med opp mot 200 deltakere.

I forkant av arrangementet:

 • Alle som skal på arrangementet plikter å sette seg inn i reglementet.
 • Alle klubber gjør en vurdering av smittesituasjonen i lokalsamfunnene de kommer fra i forkant av arrangementet og vurderer risiko og deltagelse ut fra det i dialog med arrangør. Arrangør forbeholder seg retten til å nekte deltakelse for klubber og personer som bor på plasser med høyt smittetrykk.
 • Begrens kontakt med nye mennesker og steder de siste 2-3 dagene før arrangementet.

Transport til arrangementet:
Hvis bruk av offentlig transport til arrangementet må det skje i henhold til smittevern- og avstandsregler for offentlig transport. Ikke ta med mer enn 1 passasjer i privatbil, hvis ikke personen(e) er en del av husstanden din.

Regler under og etter arrangementet:

 • 1 meter overholdes, med unntak av utøvere i det de konkurrerer.
 • God hånd og hostehygiene. Vask/desinfiser hendene ofte og ha antibac tilgjengelig der hvor håndvask ikke er mulig. Det vil være antibac tilgjengelig ved inngang til toalett i garasjebygget og ved saftservering.
 • Kontaktpunkter desinfiseres av arrangør.
 • Alle som ikke står på startliste eller dugnadsliste må registrere seg inn med QR kode for å forenkle en eventuell smittesporing. En person kan gjøre registrering for flere. Får man det ikke til skriver man seg inn gjennom vinduet på rennkontoret.
 • Eventuell betaling foregår kun med vipps.
 • Med unntak av toalettet på stadion og i ny og gammel tidtakerbu er det ingen lokaler. Alt foregår utendørs.
 • En og en på toalettene. Kø utenfor og avstandsregel overholdes i kø.
 • Det serveres ikke mat.
 • Utøvere tar saft ved målgang, om ønskelig, legger startnummer og lånebrikker på merket plass og beveger seg så fort som mulig vekk fra målområdet.
 • Oppfordrer til skift av klær og rask avreise etter å ha gått seg ned.
 • Resultatlister kunngjøres kun på Alta IF langrenn sin facebookside.
 • Unngå byttelån av tøy, treningsutstyr, drikkeflasker, mobiltelefoner, PC eller andre personlige eiendeler som ikke er nylig rengjort.

Dette klarer vi med velvilje, smil og godt samarbeid. Vi ønsker alle løpere, funksjonærer, trenere, ledere og tilskuere hjertelig velkommen 😊

Velkommen til Vårrennet 2021!