Stadionfakta

Alta Idrettspark på Aronnes er klubbens hovedarena for aldersbestemte treninger og kamper i fotball. I tillegg har arenaen løpebane med sandgrav etc. til bruk for friidrettsgruppen.

Idrettsparken består av to gressbaner (11er) og to kunstgressbaner (11er og 7er).
I tillegg har klubbens administrasjon sine kontorer her, samt lagerbygg, kafé, garderober mv.

For øvrig spiller håndballgruppa sine kamper i Altahallen, og benytter en rekke haller i Alta til treninger.

Herrelaget i fotball spiller sine kamper i Finnmarkshallen, som også er treningsarena for hele fotballgruppa i vinterhalvåret.