Hovedstyret informerer

Hovedstyret

Aktivitetsstansen vi er pålagt av myndighetene lammer all aktivitet i idrettslaget vårt.

Inntektsbortfallet kompenseres ikke av reduserte kostnader. Om vi opprettholder nåværende kostnadsnivå vil vi risikere å ikke har penger på konto ila våren, og vi har begrenset mulighet til å redusere kostnader utover permitteringer.  Det er derfor besluttet permittering fram til 14. april.  Daglig leder, fysisk trener, spiller og ansatt som ikke har inntektsgrunnlag som gir rett til dagpenger permitteres ikke.  

Det er forbud mot felles trening fram til og med 31. mars og klubben oppfordrer til egentrening så lenge forbudet gjelder.  Veiledning vil bli gitt av fysisk trener som også vil lage treningsopplegg for alle undergrupper.

Alta IF skaper bolyst, fremmer folkehelse og er en seriøs aktør i idrettens tjeneste. I denne krevende situasjonen for oss alle tar også vi ansvar. Vi rigger oss nå slik at vi kan være godt rustet til å ta opp igjen aktivitetene når situasjonen har endret seg.

Keep calm – stay home!

Husk: Egentrening og vask hender!»

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Alta IF