HEDERSTEGN 2021

Hovedstyret

Hederstegn ble tildelt trofaste Alta IF-medlemmer på årsmøte

Under årsmøtet tirsdag 16. Mars, ble det delt ut diplom og æresdiplom til tre personer som har gjort en helt spesiell innsats for idrettslaget.

– «Vi er svært stolte over å ha med medlemmer i Alta IF som yter mer enn forventet for klubben vår og det er flott og kunne gjøre heder på dem», sa Einar Suhr, medlem av hederstegnkomiteen.

Æresdiplom for ekstraordinær innsats ble tildelt Rolf Rantala.
Finnlenderen kom til Alta 1980/81 og løp seg rett inn I friidrettsgruppa.
Rantala er NN-mester og ordiskmester, begge på 800 meter. Han har (hadde) klubb og kretsrekorder I flere øvelser.
Han er 7-ganger veterannorgesmester. Var med og startet Sandfalljoggen I 1991. Leder friidrettsstevner på Aronnes, og er fortsatt primusmotor for Sandfalljoggen.
Han er trener I gruppa 2 og 3 ganger I uka året rundt. Utøverne gleder seg til treningstimene med Rolf. Han har 40 års tjeneste I Alta IF som aktiv, trener, styremedlem og nestleder.

Diplomer ble tildelt to personer som har gjort en særlig innsats, betydelig utover det normale.
Mona Kvivesen, var leder av håndballgruppa I 4 år. Hun har også vært med I ledelsen på krets og region-Nord nivå. Hun har vært trener I gruppa I 12-14 år.
Har også vært I sekretariatet under turneringer og kamper I mange år.

Inga Maren Gran Erke, har vært en pådriver I mange år for å holde gruppa aktiv. Har vært trener for barn og ungdomsgruppa i en 20 års periode. Var også trener for damelaget I en årrekke.
Erke har også vært leder i volleyballgruppa i en rekke år. Hun er I dag nestleder i gruppa.
Hun er en fantastisk, inkluderende og positive person.
Den største ildsjelen I Alta Ifs Volleyballgruppe.

Hederstegnkomiteen har bestått av Einar Suhr, Toril Ek, Roald Rasmussen


Fra venstre Einar Suhr, Torill Ek(medlemmer i Hederstegnkomiteen), Inga Maren Gran Erke, Rolf Rantala, Mona Kvivesen, Roald Rasmussen(leder Hederstegnkomiteen) og Torbjørn Saggau Holm (styreleder Alta IF)

 

I tillegg ble det gjort heder på John og Knut Suhr, samt Arnulf Nilsen, som har gjort en betydelig dugnadsinnsats i form at skogrydding i Altaparken’s nye Kraftlagsløype.
Alta IF har kjøpt inn snescooter til preparering av Kraftlagsløypa og denne prepareres nå nesten daglig av Knut, John og Arnulf.
Vi takker så mye for innsatsen 😊

Fra venstre Reidar Andre Olsen (leder i anleggsutvalget), John Suhr, Knut Suhr, Torbjørn Saggau Holm (styreleder Alta IF) Arnulf Nilsen, ikke med på bilde.