Hederstegn 2020

Hovedstyret

Hederstegn ble tildelt trofaste Alta IF-medlemmer på årsmøte

Under årsmøtet tirsdag 9. juni ble det delt ut diplom og honnørdiplom til seks personer som har gjort en helt spesiell innsats for idrettslaget.

– «Vi er svært stolte over å ha med medlemmer i Alta IF som yter mer enn forventet for klubben vår og det er flott og kunne gjøre heder på dem», sa Einar Suhr, leder av hederstegnkomiteen.

Honnørdiplom for spesiell og særdeles god innsats ble tildelt Knut Krane som kom inn i Alta IF under en svært vanskelig økonomisk tid, og med styret fikk han rettet opp i det. Han var leder for Alta IF i fem år.

Diplomer ble tildelt fem personer som har gjort en særlig innsats, betydelig utover det normale.
Gunnar Hammari, som har vært speaker under Altaturnerina i håndball i cirka 20 år, i tillegg til å være med på opp- og nedrigging hvert år. Han har i mange år vært oppmann for fotballag, fotballtrener og skitrener for de yngre klassene.
Knut Olav Thomassen har også vært speaker under Altaturneringa i håndball, men i hele 25 år, og aktiv under rigging. Han har vært oppmann for flere aldersbestemte lag i fotball og håndball, han har vært fotballtrener for mange aldersbestemte lag og er en stor supporter på fotballkamper.
Bjørn Steinar Lampe er en ekte Alta IF-gutt som har spilt på Alta IF´s A-lag i fotball. Han har vært fotballtrener for aldersbestemte lag, og vært leder av sportslig utvalg, og oppmann for A-laget. Han har også spilt håndball. I dag jobber han for fullt for Altaparken, i anleggsutvalget.
Nils Erik Toft er også en ekte Alta IF gutt. Vært aktiv og spilt på vårt A-lag, ellers så var han en som tok ansvar for at barna var med. Senere engasjert trener og oppmann for både fotball og håndball. I dag jobber også han for fullt med i utvikling av Altaparken. Hjerte har alltid vært for klubben – Alta IF.
Per Hindenes var en utmerket leder for hovedkomiteen under NM på ski i Alta 2018. I dag er han svært aktiv og engasjert med all sin erfaring og kompetanse i utviklingen av Altaparken.

Hederstegnkomiteen har bestått av Einar Suhr, Toril Ek, Roald Rasmussen

 

Fra venstre Leder i Hederstegnkomiteen Einar Suhr, Per Hindenes, Nils Eirik Toft, Knut Olav Thomassen, Knut Krane, Bjørn Steinar Lampe, Gunnar Harila og Roald Rasmussen -hederstegnkomiteen.

Alta IF
Ved daglig leder
Anne Grethe Lillemoen