Rutiner ved reising


7.1 Rutiner ved reiser med Alta IF aldersbestemt, håndball

 

Holdninger:
1.    Alle som reiser skal vise folkeskikk: vi smiler, sier takk, hei, og snakker på en ordentlig måte til hverandre osv
2.    Aldersgrense på filmer vist på buss: Ta utgangspunkt i bussens yngste lag.
3.    Stjeling – uansett om det er fra hverandre eller i butikker: Foresatte kontaktes umiddelbart og får informasjon. Ledelsen i Alta IF håndball får beskjed om hendelsen (med navn og lagtilhørighet) og vurderer tiltak.
4.    Alle lag heier på hverandre – og stiller opp som supportere for ev lag som går til sluttspill. Vi heier oss selv fram til seier og bestreber oss på å dra samlet hjem som klubb
5.    Alle lag gir invitasjon til Altaturneringa vår til hvert lag vi møter – reiseleder fordeler invitasjonene til laglederne (gjelder turneringer)
6.    Det skal være to foresatte med i tillegg til trener på hele turen.

 

I bussen:
7.    De to foresatte skal reise med samme transportmiddel sammen med spillerne t/r Alta, og ved interntransport på turneringer. De voksne skal sitte sammen med ungene der hvor de er plassert i bussen.
8.    Ikke lov å spise godteri eller drikke brus (ikke søtsaker, potetgull, peanøtter etc) på buss både pga allergier, bilsyke, blodsukkerstigning osv
9.    Ved reiser med Alta IF Håndball SKAL det ALLTID brukes setebelte i buss eller privatbil
10.  Ang busspauser: Informasjon gis alle av bussjåfør/reiseleder
11.  Rydding på buss: dørene åpnes ikke før bussen er ryddet – og det gjør ALLE

 

På overnattingssted/hall
12.  Minst en av foresatte skal være av samme kjønn som spillerne på laget. De to foresatte skal overnatte på klasserommet sammen med spillerne.
13.  Foresatte skal sørge for felles måltider for laget under hele turen.
14.  Hvert lag har sin «tørrmatkasse» for felles innkjøp av mat til laget.
15.  Ro: Utgangspunkt mellom kl. 23.00-08.00. Noen lag har kamp tidlig. Hvert lag har et ansvar for ikke å forstyrre de lag som har gått til ro.
16.  På overnattingssted: en voksen inspiserer lokalene og tar bilder før spillerne kommer inn. Inkl. setter seg inn i brannrutiner mm.
17.  Totalforbud mot ballspill andre steder enn i hall.
18.  Vise respekt for vertskapets ting/utstyr osv.
19.  Ved skadeverk: Den enkelte spiller er i utgangspunktet erstatningsansvarlig for de skadeverk de forvolder
20.  Foresatte kan planlegge og gjennomfører sosiale tiltak i løpet av turen.

Rutiner ved reiser med Alta IF.pdf