Dugnader

DUGNADER FOR ALTA IF HÅNDBALLGRUPPE

Alta If ønsker å være en positiv aktør for barn og unge. For å få dette til, er vi helt avhengig av dugnadsarbeid fra spillere og foreldre. Vi har mange foreldre som gjør en kjempeinnsats og for at ikke belastningen skal bli for stor, er vi avhengig av at alle bidrar til fellesskapet. Mange har positive opplevelser med dugnad da det er en sosial arena for å bli kjent med andre.

Det er ingen felles dugnader i håndballgruppa utenom Altaturneringa i håndball i uke 5 hvert år. Hvert serielag (11-16) skal hente inn kr 10.000,- i dugnadspenger som overføres til håndballgruppa innen 1.nov. Vedtatt på årsmøte.

For øvrig må hvert lag regne med å få arrangøransvaret ca. 2-3 dager i Altahallen. Det innebærer å stille med folk til arrangementsansvarlig, sekretariat, dommervert, billettsalg, vakter, kiosk, opp- og nedrig til arrangementet.

Det er foreldrekontaktens ansvar å sette opp foresattes vakter til arrangement i Altahallen. Foresatte/spiller må stille på tildelt vakt, eller selv bytte tidspunkt med andre på laget. Trener informerer foreldrekontakt. Alta IF-Håndballgruppa har ingen ansatte som er på jobb på seriekamphelger.

Hvert lag stiller med:

  • Tre personer til kiosksalg.Ta med skuffekaker eller gjærbakst. Det anbefales  økter på 4 timer.
  • To personer til sekretariat (ikke seniorkamper)
  • To personer til billett- og loddsalg (kun seniorkamper). Spillere, 13 år og eldre, kan benyttes.
  • En vakt for billettkontroll og telling (kun seniorkamper)