Håndballgruppa

Praktisk informasjon om Håndballgruppa

Forsikringer

Protokoller – Årsmøte

Mål

 • Alta If handball skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å være en del av klubben.
 • Klubben skal stille lag i alle aldersklasser, og gi et tilbud om minihandball ved følgene skoler: Komsa, Aronnes, Elvebakken og Kaiskuru.
 • Gi sportslige utfordringer til alle spillere på alle nivåer.
 • Skape et inkluderende, utviklende og sportslig miljø der alle aktører føler tilhørighet til klubben.

Delmål

 • Jobbe aktivt med rekruttering og arbeide for å hindre frafall av spillere, engasjerte foreldre og trenere.
 • Foreldre skal oppmuntres og motiveres til å ta del i klubbens aktiviteter, slik at det sportslige tilbudet og ambisjoner kan opprettholdes.
 • Gi tilbud og stille krav om kompetanseutvikling for trenere gjennom kursing/skolering.
 • Idrettsglede og humør på treninger og i kamp.
 • Framskaffe spillere med gode tekniske og taktiske ferdigheter.
 • Lagene skal hevde seg i toppen i sine klasser.
 • Alta IF skal hvert år delta med minst et lag i Toppserien som kvalifisering til Bringserien.

Visjon

Vår visjon er:                                     Stolthet lengst nord!