Medlemskontingent, treningsavgift og lisens

Medlemskontingent Alta IF for 2023

Type Pris Kommentar
Barn og unge Kr. 300,- Til og med det året man fyller 16 år
Honnør Kr. 300,- Fra og med det året man fyller 67 år
Voksne Kr. 500,- Fra og med det året man fyller 17 år
Familie Kr. 750,- Omfatter hele familien, voksne og barn

 

Treningsavgift Alta IF Friidrett for 2024

Type Pris Kommentar
Barn og ungdom Kr. 300,- Til og med det året man fyller 17 år
Honnør Kr. 300,- Fra og med det året man fyller 67 år
Voksne Kr. 500,- Fra og med det året man fyller 18 år
Familie Kr. 800,- Omfatter hele familien, voksne og barn

 

Lisens

Det er krav om lisens, fra det året man fyller 13 år til og med det året man fyller 80 år, for å delta i alle arrangementer i regi av Norges Friidrettsforbund og dens klubber. Frem til 13 års alder er barn forsikret gjennom idrettens barneforsikring.
Les mer HER.

 • For arrangementer på bane er det påkrevd engangslisens eller helårslisens.
 • For arrangementer utenfor bane kan man velge mellom engangslisens og helårslisens. 
Merk at det stilles krav om medlemskap i en friidrettsklubb for kjøp av alle lisenser, bortsett fra engangslisens for arrangementer utenfor bane. Dersom du ikke er medlem i en friidrettsklubb, kan du søke etter din nærmeste klubb HER. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således slettet fra ofisiell statistikk.

Helårslisens (13-80 år)
Det finnes to typer helårslisens (grunnlisens og utvidet lisens), og begge krever medlemsskap i en friidrettsklubb. Begge dekker lisens for deltakelse i alle arrangement i regi av Norges Friidrettsforbunds arrangørklubber ut kalenderåret. Det er vilkårene i forsikringen som varierer mellom de to lisenstypene.

Med forsikringen vil man være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land man deltar i, inkludert mosjonsløp, kappgang og turmarsjer. Lisenstakere vil dessuten få rådgiving og hjelp til bestilling av time hos Idrettens Helsesenters skadetelefon.

Priser helårslisens

 • Grunnlisens kr. 550,-
 • Utvidet lisens kr. 1250,-
Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.
Kjøp helårslisens her.

Engangslisens (13-80 år):

Det finnes to typer engangslisens (engangslisens på bane og engangslisens utenfor bane), men kun engangslisens på bane krever medlemsskap i en friidrettsklubb. Engangslisens på bane dekker ett (1) aktuelt arrangement på bane, mens engangslisens utenfor bane dekker ett (1) aktuelt arrangement utenfor bane. Begge lisenser kan kjøpes flere ganger av samme person. Med forsikringen vil man kun være forsikret i det aktuelle arrangementet.

Priser engangslisens

 • Engangslisens på bane kr. 100,-
 • *Engangslisens utenfor bane (sum beregnes utifra startkontingenten – se utregning lenger ned)

Engangslisens på bane krever at stevnet/arrangementet er opprettet i iSonen. Engangslisens utenfor bane kjøpes fra påmeldingsleverandøren i forbindelse med påmelding til det aktuelle arrangement.

Du kan lese mer om forskjellene i vilkårene her.

*Priser på engangslisens beregnes ut ifra sum på startkontingent

 • < 50              Valgfritt for arrangør / kr. XX,-
 • 51-100          kr. 20,-
 • 101-250        kr. 30,-
 • 251-400        kr. 40,-
 • 401 <            kr. 50,-

** På startkontingenter på 50 kroner eller lavere, er det valgfritt for deltaker om man ønsker engangslisens eller ikke.
*** På karuseller skal det kun betales engangslisens en gang ut fra pris for karusellen.
**** Stafetter kr. 15 per deltaker, maks kr. 150,-
***** Ledsagere for funksjonshemmete er forsikret under funksjonærforsikringen, så fremt de er registrert av arrangør på forhånd. «Vanlige» ledsagere for «vanlige» løpere, er ikke dekket.