Mosjonskarusellen


Trykk for og les mer om hvert enkelt løp

Løp #1 - Skoleruta


Mosjonskarusellen 2023 løp #1 – Skoleruta

Start ved Finnmarkshallen. Løypa følger langs Skoleveien forbi Alta Videregående Skole. Løypa tar til venstre på gangstien ved Gymnasveien. Følg gangstien til enden av Gymnasveien, kryss parkeringsplassen og løp inn på gangstien ved Sandfallet Ungdomsskole. Følg gangstien og løp til venstre inn på Sandfallveien. Følg Sandfallveien til KG-bygget. Ta til venstre og følg Skoleveien (på veien, ikke gangsti – hold godt til venstre) tilbake til Finnmarkshallen til passering/mål.

Gå, jogg eller løp én, to eller tre runder – med eller uten tidtaking – på henholdsvis 1.67 km, 3.3 km og 5 km.
Parkeringsmuligheter ved Finnmarkshallen, samt ved Alta videregående skole, Altahallen og ved Alta rådhus.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67005#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Løp #2 - Sentrumsrunden


Mosjonskarusellen 2023 løp #2 – Sentrumsrunden

Start ved Komsa Skole. Følg gangstien langs Bossekoppveien mot E6. Ta til høyre ved rundkjøringen og følg gangstien langs Altaveien. Ved Granshagen, ta til høyre på gangsti mot Alta Kirke og følg gangstien langs Kirkebakken til krysset ved Skansen Auto. Ta til høyre og følg gangsti langs Bossekopveien opp Skaialuftbakken og tilbake til Komsa Skole til passering/mål.

Gå, jogg eller løp én eller to runder, med eller uten tidtaking – på henholdsvis 3.5 km og 7.0 km.
Parkeringsmuligheter ved Komsa Skole.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67004#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Løp #3 - Gakorirunden


Mosjonskarusellen 2023 løp #3 – Gakorirunden

Start ved BUL-hallen. Følg lysløypa i retning mot Øytun. Ta til høyre i krysset ved Gakorimyra. Følg lysløypa ned til Gakori skole. Følg gangstien forbi skolen og kryss Gakoriveien ved gangfeltet. Ta til venstre og følg gangstien. Ta til høyre på Trosteveien, løp til enden av veien og løp inn på gangstien som går under Kautokeinoveien. Følg gangstien tilbake forbi BUL-hallen til passering/mål.

Gå, jogg eller løp én eller to runder – med eller uten tidtaking, på henholdsvis 3.6 km og 7.2 km.
Parkeringsmuligheter ved BUL-hallen.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67006#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Løp #4 - Kraftlagets jubileumsløp


Mosjonskarusellen 2023 løp #4 – Kraftlagets jubileumsløp

Oppmøte på Alta Idrettspark. Vi ønsker å invitere alle og enhver til Kraftlagets jubileumsløp! Jubileumsløpet arrangeres for å feire at vår trofaste støttespiller, Alta Kraftlag, fyller 75 år! Dette ønsker vi å markere ved å invitere til løpefest på Alta Idrettspark. Parkeringsmuligheter ved Alta Idrettspark.

  • 7.5 km kan gå, jogges eller løpes – med eller uten tidtaking
  • 750 m anbefales for 8 år og eldre
  • 75 m er åpent for alle

Arrangementstart
  • Kl. 17:30-18:00 – Påmelding og utdeling av startnummer
  • Kl. 18:15 – 75 m
  • Kl. 18:45 – 750 m
  • Kl. 19:00 – 7.5 km

Deltakeravgift
Gratis deltakelse for alle aldre.

Påmelding
Påmelding ved start/-målområdet for 75 m og 750 m mellom kl. 17:30-18:00. Påmelding til 7,5 km skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist for denne er løpsdagen kl. 16:00. Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67007#dashboard

Det vil være kafé, speaker og musikk – samt god stemning!
Vel møtt!

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Løp #5 - Sandfalljoggen


Mosjonskarusellen 2023 løp #5 – Sandfalljoggen

Start ved Sandfallet ungdomsskole. Følger grusveien utover på Sandallet. Kort løype tar til høyre ved hoppbakken, lang løype fortsetter helt ut til tuppen av Sandfallet. Løypa vil være godt merket.

Gå, jogg eller løp – med eller uten tidtaking, på henholdsvis 2.4 km og 4.7 km.
Parkeringsmuligheter ved Sandfallet ungdomsskole.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67014#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Sandfalljoggen
Løp #6 - Komsaløypa


Mosjonskarusellen 2023 løp #6 – Komsaløypa

Start ved tilfluktsrommet i Komsa. Løypen følger lysløypetraséen hele veien rundt og tilbake til tilfluktsrommet (5 km). Løypen vil være godt merket.

Gå, jogg eller løp – med eller uten tidtaking, på henholdsvis 5 km og 10 km.
Parkeringsmuligheter ved Komsa skole.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67009#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Komsaløypa
Løp #7 - Sandfalljoggen


Mosjonskarusellen 2023 løp #7 – Sandfalljoggen

Start ved Sandfallet ungdomsskole. Følger grusveien utover på Sandallet. Kort løype tar til høyre ved hoppbakken, lang løype fortsetter helt ut til tuppen av Sandfallet. Løypa vil være godt merket.

Gå, jogg eller løp – med eller uten tidtaking, på henholdsvis 2.4 km og 4.7 km.
Parkeringsmuligheter ved Sandfallet ungdomsskole.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67010#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Sandfalljoggen
Løp #8 - Rulleskiløypa


Mosjonskarusellen 2023 løp #8 – Rulleskiløypa

Start ved tidtakerbua ved Kaiskuru Nærmiljøsenter. Følger hele rulleskiløypetraséen rundt og tilbake til tidtakerbua på stadion. Hold til venstre der løypa går inn og ut av stadion – går parallelt med hverandre. Løypa vil være godt merket.

Gå, jogg eller løp – med eller uten tidtaking, på henholdsvis 3,0 eller 6,0 km.
Parkeringsmuligheter ved Kaiskuru Nærmiljøsenter.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67011#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Løp #9 - Museumsgaloppen


Mosjonskarusellen 2023 løp #9 – Museumsgaloppen

Start der gang- og sykkelveien starter på nordsiden av Altaveien. Følg gang- og sykkelveien langs Altaveien/Kåfjordveien ut fra Alta mot Kvenvik. Kort løype snur i bunnen før bakken opp mot Aslakheimen. Lang løype snur på toppen av bakken. Løypa vil være godt merket.

Gå, jogg eller løp – med eller uten tidtaking, på henholdsvis 4,5 og 6,6 km.
Parkeringsmuligheter ved Alta Museum.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67012#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343

Løp #10 - Avslutningsløpet (Skoleruta)


Mosjonskarusellen 2023 løp #10 – Avslutningsløpet (Skoleruta)

Start ved Finnmarkshallen. Løypa følger langs Skoleveien forbi Alta Videregående Skole. Løypa tar til venstre på gangstien ved Gymnasveien. Følg gangstien til enden av Gymnasveien, kryss parkeringsplassen og løp inn på gangstien ved Sandfallet Ungdomsskole. Følg gangstien og løp til venstre inn på Sandfallveien. Følg Sandfallveien til KG-bygget. Ta til venstre og følg Skoleveien (på veien, ikke gangsti – hold godt til venstre) tilbake til Finnmarkshallen til passering/mål. Løypa vil være godt merket.

Gå, jogg eller løp – med eller uten tidtaking.
Parkeringsmuligheter ved Finnmarkshallen.

Start kl. 19:00.

Møt ferdig oppvarmet!

Påmelding skjer via EQ Timing. Påmeldingsfrist er løpsdagen kl. 16:00.
Link til forhåndspåmelding: https://live.eqtiming.com/67013#dashboard

Deltakeravgift
Tidtaking: 100 kr
Trim (uten tidtaking): 75 kr
Barn (t.o.m. 12 år): 50 kr
Påmelding for barn gjøres manuelt ved start/målområdet.

Betaling via Vipps til #126388.
Etter målgang vil det være uttrekkspremier av gavekort blant de som deltar.

Kontaktinformasjon
Rolf Rantala: +47 911 71 555
Mats Håpnes: +47 951 83 343