Samfunns- og verdiarbeid

Alta IF skal utvikle spillere til norsk toppfotball og lokal breddefotball, og mennesker som er rollemodeller i Altasamfunnet. Vi skal ivareta både topp og bredde, og jobbe for at flest mulig spiller fotball lengst mulig. Klubben utarbeider en utviklingsplan som definerer hvordan klubben jobber spesielt med spillerutvikling.

I forkant av ny fotballsesong arrangerer klubben kick for alle klubbens trenere og foreldrekontakter der enn tar opp et nytt samfunns aktuelt tema i forbindelse med klubbens verdier.

Alta IF Fotball skal engasjere samfunnet, og bli sett på som en viktig bidragsyter til positiv utvikling av regionen, ved å skape fotballfest gjennom Altaturneringen og være en sterk tilrettelegger for gode synergier for næringslivet gjennom møtearena/nettverksbygging.

Vårt slagord er Stolthet lengst nord. Slagordet baserer seg på vår geografiske posisjon på toppen av Norge, men også på den muligheten du har til å utvikle noe helt spesielt i en liten klubb langt nord.