Medlemskap

MEDLEMSKONTINGENT I ALTA IDRETTSFORENING

Bli medlem i Alta IF og vær med å gi din støtte til positiv og økt aktivitet!

Medlemskap

Medlemskap er et krav for å kunne delta i organisert idrett i Norge. Dette gjelder selvsagt også i Alta IF. For å kunne trene og delta aktivt på vegne av klubben  man være medlem. Dette gjelder aktive utøvere, tillitsvalgte og ansatte i klubben.

KlubbAdmin

Alta IF har tatt i bruk den nye IT-løsningen for medlemsregistrering som Norges Idrettsforbund har utviklet. NIF tilbyr systemet gratis til de klubber som ønsker å ta det i bruk. Systemet heter KlubbAdmin, og her er det enkelt å holde oversikt og kommunisere med klubbens medlemmer, samt å kreve inn medlemskontingenter og treningsavgifter. Fra og med 2015 er det et krav (forskrift for medlemsregister) å ha et elektronisk medlemsregister, der det også er sporbarhet til betalinger. KlubbAdmin tilfredsstiller alt dette.

Klubben har bestemt at samtlige grupper skal benytte systemet fra og med 2015. I 2014 har Hovedstyret tatt i bruk systemet for innkreving av medlemskontingenten. Vi har gjennom året fått bedre kunnskap vedrørende bruk av dette, også når det gjelder den integrerte betalingsløsning mot MinIdrett.

Alta IF har følgende medlemskategorier fra og med 2018:

KATEGORI

BELØP

BESKRIVELSE

Barn & unge

kr 300

Under 17 år, til og med det året man fyller 16 år

Voksne

kr 500

Over 16 år, fra og med det året man fyller 17 år

Honnør

kr 300

Over 66 år, fra og med det året man fyller 67 år

Familiekontingent

kr 750

Omfatter alle i en familie (foreldre, barn)

 

Når det gjelder Familiekontingent så kan alle i samme familie registreres. Med de satser Alta IF har betaler én voksen og ett barn det samme som et familiemedlemskap. Vi anbefaler derfor å melde resterende familiemedlemmer også inn som medlem, blant annet fordi det er viktig for klubben å ha flest mulig medlemmer.

Alta IF er opprettet som brukersted hos BuyPass (som håndterer alle innbetalinger). Dette innebærer at innbetalinger skjer til en opprettet «Alta IF-konto» hos BuyPass (1503.38.89043). Hver uke overføres saldo fra denne konto til vår egen bankkonto.

Når klubben fakturerer medlemskontingenten sendes det en e-post til alle som er registrert med e-postadresse. Der vil informasjon om betalingskravet stå. Vi anmoder alle om å logge seg på MinIdrett (www.minidrett.no) og betale direkte derfra. Vi vil også sende ut en faktura til de som ikke er registrert med e-postadresse. Dersom man ønsker en faktura tilsendt vil vi kunne sende dette også ut til medlemmenes e-postadresser. Alta IF må betale et gebyr på kr 14,- dersom medlemmer bruker betaling av en tilsendt faktura. Dersom det betales via MinIdrett er det ingen gebyr. Ved betaling med faktura er det viktig å benytte korrekt KID-nr som står på fakturaen.

MinIdrett

Dette er en personlig portal utviklet for idrettens mange aktive, foreldre, etc. Her vil den enkelte selv ha innsyn og kunne vedlikeholde sine personopplysninger, administrere medlemskap og familierelasjoner, melde seg på til aktiviteter/arrangement, og betale kontingenter og avgifter/lisenser. Klubben har intet ansvar for bruk av denne portalen, denne håndteres av den enkelte selv. Klubben vil selvsagt hjelpe til dersom noen har problemer. Når en person blir registrert inn i medlemssystemet KlubbAdmin med e-postadresse så er det denne e-postadressen som vil være brukernavnet i MinIdrett.

Hjemmeside

På klubbens hjemmeside www.altaif.no (under menyen «Hovedstyret») er det lagt til rette for å registrere seg som medlem.

Kontaktinformasjon:

NB! Dersom noen vil ha tilsendt en pdf-faktura så ta kontakt med klubben.