Ekstraordinære tider krever ekstraordinær innsats!

Hovedstyret

Vi trenger ikke bruke tid på å forklare at 2020 har blitt et vanskeligere år enn normalt for Alta IF, reint økonomisk. I all hovedsak skyldes det bortfall av viktige arrangement, og særlig Altaturneringen som i mange år har vært blant klubbens aller viktigste inntektskilder.

Altaturneringen i seg selv vil klubben søke kompensasjon for i form av tapte inntekter. Men turneringen er også den viktigste salgsarenaen for klubbens billotteri. I år kreves det derfor ekstra innsats fra klubbens medlemmer for å nå salgsmålene. Både barn, unge og seniorspillere må trø til. Og som ekstra motivasjon har derfor fotballstyret stelt i stand interne konkurranser, blant annet mellom de ulike lagene i aldersbestemt forball. Foreløpig er det dødt løp mellom Gutter06 og Jenter05 om seieren i den prestisjetunge interne lag-konkurransen i klubben.

Det kåres også individuelle vinnere, for beste selger. Vinneren i hver 2-ukers periode vinner en signert drakt levert på døren av Morten Gamst Pedersen, og forrige fredag var det Sonja Berit Inga Sallay (bildet) på Jenter 07 som fikk overlevert drakten.

Men det er ikke bare i aldersbestemt fotball at det gjøres en ekstra innsats. Herrelaget har i skrivende stund solgt 44 blokker. Og i ledelsen på herrelaget finner man ingen ringere enn Morten Gamst Pedersen, som har solgt hele 12 blokker. Bak han følger blant annet hovedtrener Vidar Johnsen, Hans Norbye, Pål Even Heggelund, Øyvind Veseth Olsen og Bård Vegard Balto. Svein Ove Thomassen har foreløpig kun solgt én blokk, men har for vane å legge inn sluttspurten når det nærmer seg, og det ryktes at han ønsker å ta opp kampen med Morten.

Vi oppfordrer alle til å støtte klubben i denne tiden, og kjøp et billodd ekstra hos noen som selger! Tusen takk for støtten!