Barneidretten går over til håndball 14.10

Barneidrett Håndball

Håndball kick-starter minihåndballen Onsdag 14.oktober.

Treningstider:

Covid-19 restriksjoner:

Alle som kommer inn i hallen/gymsalen må registrere seg og barnet med navn og mobil nr.

Barna kan bare ha med en forelder. Søsken kan ikke være med.

Oppmøte så nært opp mot treningsstart som mulig, (vi kan ikke komme inn i hallen før treningsgruppen før har forlatt hallen). Vi må forlate treningshallen 10.minutt før neste gruppe kommer, vi må derfor be om at alle forlater hallen raskest mulig etter trening.

Barna har med egen drikkeflaske som er merket med navn.

Foreldre bruker tribune/stoler på samme seksjon der barn trener.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen 😊.